Produktinformation

Nemaslug® Naturlig sneglebekæmper mod snegle uden hus.


Nemaslug® er et avanceret biologisk produkt mod små og middelstore snegle uden hus. En pakke Nemaslug® indeholder henholdsvis 12 eller 30 millioner nematoder af arten Phasmarhabditis hermaphrodita samt et fyldstof bestående af lidt ler og vand. Nemaslug® vandes ud i jorden, hvor dræbersneglene holder til, hvorefter nematoderne aktivt søger efter snegle i op til seks uger. Produktet kan anvendes i såvel konventionelt som økologisk dyrkede haver og landbrug.


12 mio. pakke til den lille have (40 m²) – opløses i ca. 40 l vand.

30 mio. pakke til den store have (100 m²) – opløses i ca. 100 l vand.


IKKE PÅ LAGER

Nemasys® G Nematoder til bekæmpelse af gåsebillelarver


De voksne biller ses ofte om sommeren siddende i blomster, hvor de gnaver løs af støvdragerne. De kan dog også forvolde skade på planterne, når de gnaver på frugter og blade.

Gåsebillen kommer frem fra jorden som nyudviklet voksen bille i maj - juni. Æglægningen foregår mest på græsarealer, oftest på sandede arealer.

Fra sidst i juni og videre ind i juli kan små hvide larver findes på græsrødderne.

I sensommeren når de deres fulde størrelse. Det er i denne periode, at larverne forårsager størst skade på græsrødderne, så græsset til sidst tørrer ud og dør.

Gåsebillens larve bekæmpes i perioden august til oktober.


0,5 mio./m², brug 0,1 l vand/m² = 50 mio. til 100 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²


Brugsanvisning

Nemasys® H Natural vine weevil killer mod Øresnudebiller.

 

Angreb af øresnudebiller ses især i rodondendron, taks, hedera, azalea, solbær og jordbær.

Voksne øresnudebiller er 0,5 - 1 cm store, og ses normalt kun om natten.

larverne lever i jorden. De er hvide og op til 1 cm store. Både voksne og larver kan skade planten. De voksne gnaver i blade og skud, hvor deres karakteristiske gnav ligner takkerne i et billetklip.

De alvorligste skader skyldes larverne, der i jorden gnaver på både rødder, rodhals og stængelbasis. Dette hæmmer væksten af planten. På mindre planter kan blot 1 larve medføre at planten dør. Selv store planter kan skades kraftigt.

Øresnudebillens larve bekæmpes i perioden april til oktober.

 

1,0 mio./m², brug 4,0 l/vand m² = 50 mio. till 50 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²

 

Brugsanvisning

Nemasys® MULTI (Natural fruit and veg protection) mod larverne fra sørgemyg, trips m.fl.


Indeholder 10 mio. nematoder til behandling af 60 m² eller op til 16 træer. Anvendes til behandling af larverne af sørgemyg, gulerodsflue, kålflue, agerugle og løgflue. Den voksne sørgemyg gør ikke skade. Larven der lever i jorden, kan gøre skade ved at gnave på planterødder.

Sørgemyg ses ofte ved, at få millimeter store sorte insekter sidder på plantens nedre blade eller på jorden mellem planterne. Sørgemyggen lægger æg i fugtig jord med et højt indhold af organisk materiale.

Planteresterne udgør larvernes føde sammen med alger, svampehyfer (svampetråde) m.m. Er der mange larver, angriber de også rødderne på små planter.

Sørgemyg kan findes på en bred vifte af planter, og trives især godt under fugtige forhold. Man finder dem især indendørs og i drivhuse, hvor de stort set altid forekommer i et eller andet omfang.


IKKE PÅ LAGER

Nemasys® Natural leatherjacket killer mod Stankelbenslarver.


Stankelben er er et stort gråbrunt insekt med lange tynde ben og to glasklare vinger. Selvom de ser dramatiske ud, gør de ingen skade. Det gør larverne derimod. De er grå og cylindriske og ses ofte med indtrukket hoved.

Stankelbenene flyver fra juli- september. Æggene lægges på fugtig bund, og klækkes efter ca. 15 dage.

Larverne æder rødderne af græsarter og andre urter. Angreb ses hovedsageligt på lerjorde.

I haverne gør stankelbenslarverne især synlig skade på græsplæner. De graver underjordiske gangsystemer med udluftningshuller, som tillader dem at søge føde på overfladen om natten.

Stankelbenslarverne bekæmpes i perioden juli til august.


0,5 mill./m², brug 2,0 l vand/m² = 50 mio. til 100 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²


Brugsanvisning

Nemasys® Natural no ants til flytning af Myrer.


Sorte, røde og gule myrer kan alle forekomme i haven. I slutningen af juli sværmer flyvemyrerne for at finde en partner og et sted at lægge æg. En myretue kan ligge frit, under fliser eller langs hussokler, hvorfra myrerne kan trænge ind i huset. En myretue indeholder typisk 4000 - 7000 myrer. »Nemasys® Flyt myrerne« vandes ud over og omkring boet. I modsætning til de øvrige nematoder angriber denne nematode hverken larver eller myrer. Men myrerne kan ikke lide at bo sammen med nematoder, hvorfor de flytter. Myrerne flytter hele boet med æg og larver, og etablerer sig et nyt sted. Synes man ikke, det er tilstrækkeligt langt væk, kan det være aktuelt at gentage behandlingen af det nye bo. Den bedst effekt opnås ved at holde de behandlede områder fugtige i en 14 dages periode efter udvanding af »Nemasys® Flyt myrerne«


1,0 mio./m², brug 4,0 l vand/m², dækker 16 m² eller 16 myretuer. Vand efter med 3 – 5 l vand/m².


Brugsanvisning